4 slices of fresh and smooth Salmon 

SALMON SASHIMI

$6.45Price